Al-Najah Online Sistem

Sila masukkan maklumat Pendaftaran anda di bawah


AKUAN ANGGOTA
DENGAN INI BAHAWASANYA SAYA:
1. AKAN TERIKAT DENGAN UNDANG-UNDANG KECIL INI DAN ATURAN AKTIVITI YANG SEDIA ADA SERTA APA-APA PINDAAN 3. BUKAN SEORANG YANG TERHADAPNYA MASIH BERKUATKUASA SUATU SABITAN BAGI KESALAHAN YANG BOLEH DAFTAR DAN
2. BUKAN SEORANG BANKRAP YANG BELUM DILEPASKAN 4. TIDAK PERNAH DIBUANG DARIPADA MENJADI ANGGOTA DI BAWAH AKTA DALAM TEMPOH SATU TAHUN

SAHAM HENDAKLAH MELEBIHI RM500


SILA MEMBUAT PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN KEPADA :
NAMA PENERIMA BUTIRAN AKAUN BANK
KOPERASI AL-NAJAH KUALA LUMPUR BERHAD
(201971501088)
BANK RAKYAT BERHAD
NO AKAUN BANK : 111381003512